Vježba – Strategija za oporavak destinacije od COVID-19 pandemije

Ove sedmice ćemo u sklopu vježbe od vas tražiti da za vašu DMO napravite akcioni plan koji će se baviti trima fazama oporavka, a to su odgovor, ponovno pokretanje i ponovno osmišljavanje. Preuzmite gornju tabelu “Akcioni plan oporavka turizma od COVID-a” i počnite da popunjavate korake koje vaša DMO namjerava poduzeti u svakoj od ove tri faze. Pogledajte tab “Primjer Sedone” u Excel dokumentu da vidite šta su Jennifer Wesselhoff, naš stručnjak za DMO iz prve sedmice, i Privredna komora Sedone planirali kao njihova tri koraka ka oporavku od COVID-19.    

Iskoristite resurse koji su vam na raspolaganju u okviru drugih tema kojima se ova sesija bavi, a naročito resurse i najbolje prakse u pogledu COVID-19, kao i Smjernice i protokole za zdravstvenu zaštitu od COVID-19 u turizmu. Date resurse i nacionalne smjernice prilagodite vašem lokalnom kontekstu i resurse koristite da biste uz njihovu pomoć došli do kreativnih načina na koje vaša DMO može odgovoriti na ove goruće izazove.  

Nakon što završite sa zadatkom, molim vas da isti učitate koristeći se donjom alatnom trakom Zadaci. O ovoj vježbi razgovarat ćemo tokom narednog virtuelnog sastanka.