Tripadvisor webinar: Kako proširiti poslovanje i iskoristiti međunarodnu promotivnu kampanju BiH!

business, hard working, autonomous

USAID Turizam je održao webinar na temu Kako proširiti poslovanje i iskoristiti međunarodnu promotivnu kampanju BiH. Webinar je akterima u bh. turizmu (turističke organizacije, turističke agencije, pružaoci usluga smještaja, aktivnosti i iskustava) pružio uvide, savjete i preporuke o tome kako efikasno koristiti TripAdvisor platformu za dostizanje šire baze korisnika, privlačenje novih posjetilaca i poboljšanje pozicije na samoj platformi. TripAdvisor je također predstavio rezultate prve i najveće međunarodne promotivne kampanje Bosne i Hercegovine koja je pokrenuta 21. januara 2022, te kako biznisi i organizacije mogu imati koristi od nje. Webinar je namijenjen turističkim organizacijama, turističkim agencijama kao i pružaocima usluga smještaja, aktivnosti i iskustava.