reshape-adventure-tourism-in-bosnia-and-herzegovina_adventure-tourism

Upoznaj svoje tržište: ReShapeADVENTURE Turizam u Bosni i Hercegovini

U partnerstvu s grupom međunarodnih i lokalnih stručnjaka i djelatnika, USAID Turizam je organizirao prvi u seriji događaja Upoznaj svoje tržište pod nazivom ReshapeAdventure Turizam u BiH, fokusirajući se na najvažnije elemente uspješnog proizvoda avanturističkog turizma.

Predstavnici međunarodnih turoperatora, stručne grupe za avanturistički turizam Međunarodne organizacije za standardizaciju, ATTA grupe za standarde avanturističkih turističkih vodiča i lokalni šampioni i vodiči avanturističkog turizma razgovarali su o tome šta je avanturistički turizam; položaj BiH u odnosu na druge destinacije i šta će biti potrebno da BiH bude službeno prepoznata kao regionalni lider avanturističkog turizma.

Svi su se učesnici složili da je upravljanje sigurnošću i kontrola kvaliteta usluga među glavnim prioritetima koje potencijalni klijenti i turoperatori uzimaju u obzir prilikom donošenja odluke o svojoj sljedećoj destinaciji, kao i pitanja koja mogu značajno oštetiti reputaciju pojedinog preduzeća i destinacije u cjelini ukoliko nisu adekvatno adresirana.

Da bi pomogao bh. avanturističkoj zajednici da poboljša svoj profil na međunarodnom tržištu, USAID turizam će u naredna tri mjeseca raditi sa bh. industrijom na pripremi strategije avanturističkog turizma i sigurnosnih standarda. U kombinaciji s planiranim preporukama za odgovarajuće certifikate avanturističkog turizma, očekuje se da će ova aktivnost dati značajan poticaj bh. zajednici avanturističkog turizma i olakšati njen daljnji razvoj prema svom zasluženom položaju vrhunske destinacije avanturističkog turizma na međunarodnom tržištu.

Originalni zvuk događaja

Događaj na BHS jeziku

Ciljevi webinara!

 • Definisati načine na koje avanturistički turizam u Bosni i Hercegovini može pomoći oporavku bh turizma
 • Šta treba uraditi za ostvarivanje posjeta turista visoke platežne moći putem inteligentnog osmišljavanja iskustava, atraktivnih paketa i unapređenja standarda sigurnosti.
 • Implementirati savjete stručnjaka o načinima kako predstaviti i ponuditi  prirodna i kulturna dobra Bosne i Hercegovine gostima iz drugih zemalja kao jedinstvena iskustva.
 • Unapređenje bh. avanturističkog turizma sa inovativnim pristupom kako bi se oblikovale zdrave i održive avanture.

Kome je namijenjen webinar?

 • Pružaoci usluga avanturističkog turizma, uključujući poslovne agencije, sportske klubove i druga udruženja građana
 • Parkovi prirode i znamenitosti, razvojne agencije, privredne grupacije i zadruge
 • Turističke organizacije i zajednice, putničke agencije, vodiči i turoperateri
 • Mediji i međunarodni donatori i organizacije

Ko su govornici?

Voditelj:

Govornici:

 • Ibrahim Osta, direktor projekta, USAID Turizam. Kontakt info: iosta@turizambih.ba 
 • Raj Gyawali, osnivač Socialtours company u Nepalu i ambasador Nepala u Vijeću za transformacijska
  putovanja, Nepal. Kontakt info: raj@socialtours.com
 • Marian Marbury, osnivač Adventures in Good Company, SAD. Kontakt info: agcboss@gmail.com 
 • Massimo Desiati, World Rafting Federation, Brazil. Kontakt info: massimo@desiati.com.br 
 • Jan Klavora, izvršni direktor, Visit Good Place, Slovenija. Kontakt info: jan@goodplace.si 
 • Alex Crevar, turistički novinar i konsultant za medije, SAD. Kontakt info: acrevar@gmail.com
 • Marko Sarić, PD Klekovača, Nacionalni park Kozara. Kontakt info: mrki5@hotmail.com
 • Thierry Joubert, direktor, Agencija Green Visions. Kontakt info: thierry@greenvisions.ba 
 • Igor Vukić, osnivač Balkan Colours i predsjednik kluba Extreme. Kontakt info: info@balkancolours.com 
 • Boro Marić, osnivač Centra za posjetioce Pecka, BiH. Kontakt info: boro@greenways.ba
 • Leonardo Persi, voditelj Grupe eksperata za avanturistički turizam iz međunarodne organizacije za
  standardizaciju, Brazil. Kontakt info: persileonardo@gmail.com 
 • Hayley Wright, direktorica Black Mountain Crna Gora i član Vijeća za međunarodne standarde za vodiče. Kontakt info: hayley@montenegroholiday.com 
 • Tihomir Dakić, vodič avanturističkih tura. Kontakt info: tihomir.dakic@czzs.org 
 • Stanislava Borovac, vodič za avanturistički turizam. Kontakt info: borovac.stana@gmail.com 
 • Lorenc Konaj, instruktor za vodiče komercijalnih međunarodnih tura. Kontakt info: lorenc@greenvisions.ba 
 • Igor Milošev, vodič avanturističkih tura. Kontakt info: igor.milosev@yahoo.com 

Program webinara

 •  Avanturistički turizam: Unosno tržište u usponu na koje se Bosna i Hercegovina treba probiti
 • Izrada primamljivijih ponuda avanturističkog turizma
 • Panel diskusija: Avanturistički turizam u Bosni i Hercegovini
 • Prodaja proizvoda avanturističkog turizma u Evropi i na drugim međunarodnim tržištima Sigurnosni standardi kao preduslov
 •  Panel diskusija: Avanturistički vodiči u Bosni i Hercegovini