Upoznaj svoje tržište: ReShapeADVENTURE Turizam u Bosni i Hercegovini

business, hard working, autonomous

U partnerstvu s grupom međunarodnih i lokalnih stručnjaka i djelatnika, USAID Turizam je organizirao prvi u seriji događaja Upoznaj svoje tržište pod nazivom ReshapeAdventure Turizam u BiH, fokusirajući se na najvažnije elemente uspješnog proizvoda avanturističkog turizma. Predstavnici međunarodnih turoperatora, stručne grupe za avanturistički turizam Međunarodne organizacije za standardizaciju, ATTA grupe za standarde avanturističkih turističkih vodiča i lokalni šampioni i vodiči avanturističkog turizma razgovarali su o tome šta je avanturistički turizam; položaj BiH u odnosu na druge destinacije i šta će biti potrebno da BiH bude službeno prepoznata kao regionalni lider avanturističkog turizma. Webinar je namijenjen pružaocima usluga avanturističkog turizma, uključujući poslovne agencije, sportske klubove i druga udruženja građana; parkovima prirode i znamenitostima, razvojnim agencijama, privrednim grupacijama i zadrugama; turističkim organizacijama i zajednicama, putničkim agencijama, vodičima i turoperaterima kao i medijima i međunarodnim donatorima i organizacijama. 

 

Originalni zvuk događaja

Događaj na BHS jeziku