Upravljanje, promocija i prodaja autentičnog i uspješnog smještaja i iskustava u ruralnim sredinama

business, hard working, autonomous

Pružatelji smještaja i iskustava saznajte koje su to najbolje prakse za uspješno upravljanje, promociju i prodaju autentičnih smještaja u ruralnim sredinama.

U webinaru su predstavljene strategije, taktike, i najbolje međunarodne prakse, koje će produžiti boravak gostiju, povećati stopu popunjenosti smještaja tijekom cijele godine, poboljšati zadovoljstvo gostiju kao i profitnu maržu. Poseban fokus je na društvenim mrežama i platformama koje se koriste za digitalnu prodaju, kvalitetnu uslugu i standarde. Webinar pod nazivom „Upravljanje, promocija i prodaja autentičnog smještaja u ruralnim sredinama“, realizovan je u partnerstvu projekta USAID Turizam s Federalnim ministarstvom okoliša i turizma i Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Webinar je namijenjen osobama koje već imaju smještaj u ruralnim sredinama koji izdaju turistima, osobama koje nude različita turistička iskustva u ruralnim sredinama ali i svima onima koji tek planiraju da izdaju smještaj u ruralnim sredinama u turističke svrhe ili da organizuju turistička iskustva.

 

Video materijali (BHS):


Kliknite ovdje da pristupite YouTube listi s 3 videa


Preuzmite prezentacije predavača:


Kliknite ovdje da preuzmete prezentaciju Nede Pinezića
Kliknite ovdje da preuzmete prezentaciju Haruna Bavčića
Kliknite ovdje da preuzmete prezentaciju Bisere Hotić