Odmrzavanje hrane i FIFO/FEFO principi

business, hard working, autonomous
Trenutni status
Niste započeli kurs
Cijena
Besplatno

 Kurs Odmrzavanje hrane i FIFO/FEFO principi je jedan od 7 kurseva u sklopu teme “Sigurno rukovanje hranom” i naučit ćete na šta sve morate obratiti pažnju prilikom odmrzavanja hrane, metode odmrzavanja, kako izvršiti kontrolu odmrzavanja, šta uraditi ako postoji problem s odmrzavanjem, kako spriječiti unakrsnu kontaminaciju prilikom skladištenja i principe FIFO i FEFO za skladištenje i izuzimanje sirovina iz skladišta. Interaktivni vodič “Sigurno rukovanje hranom u sektoru ugostiteljstva i avanturističkog turizma” preuzmite u materijalima.

Bosna i Hercegovina zahvaljujući bogatstvu različitih uticaja ima odličnu kuhinju i nudi izvrsnu hranu u kojoj uživaju svi njeni posjetioci. S ciljem minimiziranja neželjenih iskustava i izbjegavanja potencijalno ozbiljnih zdravstvenih rizika poput trovanja hranom, USAID Projekt razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini (Turizam) i Agencija za sigurnost hrane BiH razvili su 7 kurseva na temu “Sigurno rukovanje hranom u sektoru ugostiteljstva i avanturističkog turizma.

Preuzmite lekciju: Dobra ugostiteljska (proizvođačka) praksa - Zamrzavanje i odmrzavanje i FIFO-FEFO principi

Preuzmite postere:

Preuzmite evidencijsku listu: Evidencija obuke zaposlenih

Preuzmite izjavu: Izjava o prijavi znakova bolesti

Preuzmite Vodič za sigurno rukovanje hranom u sektoru ugostiteljstva i avanturističkog turizma: Vodič za sigurno rukovanje hranom