Priprema hrane za serviranje i čuvanje hrane

business, hard working, autonomous
Trenutni status
Niste započeli kurs
Cijena
Besplatno

Kurs Priprema hrane za serviranje i čuvanje hrane je jedan od 7 kurseva u sklopu teme “Sigurno rukovanje hranom” i naučit ćete kako dolazi do unakrsne kontaminacije i kako je spriječiti, koji su izvori unakrsne kontaminacije, kako uposlenici mogu spriječiti unakrsnu kontaminaciju i na šta treba obratiti pažnju prilikom pripreme hrane termičkom obradom. Interaktivni vodič “Sigurno rukovanje hranom u sektoru ugostiteljstva i avanturističkog turizma” preuzmite u materijalima.

 

Bosna i Hercegovina zahvaljujući bogatstvu različitih uticaja ima odličnu kuhinju i nudi izvrsnu hranu u kojoj uživaju svi njeni posjetioci. S ciljem minimiziranja neželjenih iskustava i izbjegavanja potencijalno ozbiljnih zdravstvenih rizika poput trovanja hranom, USAID Projekt razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini (Turizam) i Agencija za sigurnost hrane BiH razvili su 7 kurseva na temu “Sigurno rukovanje hranom u sektoru ugostiteljstva i avanturističkog turizma.

Preuzmite lekciju: Rukovanje s hranom na siguran nacin - Priprema za serviranje i cuvanje hrane

Preuzmite postere:

Preuzmite evidencijsku listu:

Preuzmite izjavu: Izjava o prijavi znakova bolesti

Preuzmite Vodič za sigurno rukovanje hranom u sektoru ugostiteljstva i avanturističkog turizma: Vodič za sigurno rukovanje hranom