odmrzavanje hrane i FIFO/FEFO principi

Odmrzavanje hrane i FIFO/FEFO principi

Trenutni status
Niste započeli kurs
Cijena
Besplatno

Naučite:

  • Na šta sve morate obratiti pažnju prilikom odmrzavanja hrane
  • Metode odmrzavanja
  • Kako izvršiti kontrolu odmrzavanja
  • Šta uraditi ako postoji problem s odmrzavanjem
  • Spriječiti unakrsnu kontaminaciju prilikom skladištenja
  • Principe FIFO i FEFO za skladištenje i izuzimanje sirovina iz skladišta

Kurs uključuje:

  • Certifikat o uspješno završenom kursu
  • Mogućnost pristupa putem kompjutera i/ili mobilnog uređaja
  • Interaktivni vodič “Sigurno rukovanje hranom u sektoru ugostiteljstva i avanturističkog turizma.” (preuzmite u materijalima)

Preuzmite lekciju:

Dobra ugostiteljska (proizvođačka) praksa - Zamrzavanje i odmrzavanje i FIFO-FEFO principi

 

Preuzmite Vodič za sigurno rukovanje hranom u sektoru ugostiteljstva i avanturističkog turizma:

Vodič za sigurno rukovanje hranom