Kurs: Kako ponuditi dodatne usluge vašeg biznisa i uživanje u turističkim atrakcijama Bosne i Hercegovine

Ako želite da pratite lekciju preko čitavog ekrana kliknite na dugme Prikaži preko cijelog ekrana.


Nakon pregleda kursa kliknite na dugme označi kao završeno i pristupite provjeri znanja.