Kurs: Ljudi – srž vrhunske usluge u ugostiteljstvu i turizmu

Ako želite da pratite lekciju preko čitavog ekrana kliknite na dugme Prikaži preko cijelog ekrana.


Nakon pregleda kursa kliknite na dugme označi kao završeno i preuzmite potvrdu o odslušanom kursu.