Pružanje usluga za posjetioce – Pružanje korisničkih usluga (online i uživo) koje generiraju prihod za vaš DMO kroz turističke aranžmane, ulaznice za atrakcije i rezervacije