Unapređenje rada odbora- Regrutovanje i upravljanje članovima odbora u cilju efikasnijeg učešća