Virtuelni sastanak i diskusija o vježbi

Virtuelni sastanak i diskusija o vježbi održat će se u četvrtak 30. septembra u 15:00 sati . Sastanak će biti snimljen i objavljen na ovoj stranici ubrzo nakon završetka, tako da ga možete pregledati u bilo kojem trenutku. Virtuelni sastanak i diskusija o vježbi namijenjeni su prvenstveno osoblju DMO-a da učestvuju u aktivnoj radionici na kojoj se razgovara o vježbi i ostalim programskim materijalima u ovome kursu.

Svi sastanci tokom kursa će biti virtuelnog tipa i održavat će se putem Zoom platforme. Pravovremeno ćete, prije svakog sastanka, dobiti link i ostale upute za pristup našem virtuelnom sastanku. Napomena: Kako bi video pratili na BHS jeziku potrebno je da uključite titlove a potom da odete na opciju podešavanja i odaberete automatski prevod na bosanski jezik.