Vježba – Kreiranje liste ključnih aktera i nivoa njihove uključenosti