Vježba – Online turistički informacioni sistem i plan razvoja sadržaja za DMO

Model generičkog sadržaja 

 

U sklopu ovosedmične vježbe radit ćemo na razvoju modela generičkog sadržaja koji možete koristiti da počnete praviti svoj online turistički informacioni sistem. U tom smislu od vas tražimo da uradite sljedeće:  

 

  1. Pogledajte priloženi model generičkog sadržaja i, po potrebi, promijenite i prilagodite naslove. Ovo su glavni elementi sadržaja koje predlažemo da uvrstite na internet stranicu vaše DMO. Slobodno mijenjajte nazive ili dijelove koji se odnose na pouke. Na primjer, dio „Osnovne informacije“ kao jedan od glavnih elemenata možete promijeniti u „Osnovne informacije o našoj destinaciji“ ili možete promijeniti zanimljiva mjesta kao što su recimo „Lokalna sela“ u nazive konkretnih sela u vašoj regiji. Za dio o zanimljivim mjestima trebate biti što je moguće konkretniji.  
  2. Odlučite koji sadržaj trebate prikupiti za svaku od kategorija. Šta trebate znati o svakom zanimljivom mjestu? Na primjer, ako se kao mogućnost smještaja nude domovi lokalnog stanovništva, možete imati spisak sadržaja koji se u njima nude. Ako postoji restoran ili drugi privredni subjekti, trebate znati koje im je radno vrijeme. Pogledajte priloženi obrazac za sadržaj i napravite sve potrebne izmjene kako biste prikupljali sve potrebne informacije od različitih vrsta privrednih subjekata i atrakcija. 
  3. Utvrdite kako ćete početi sa utvrđivanjem sadržaja ili informacija koje će biti uvrštene u ove dijelove. Napišite nekoliko rečenica o planiranoj strategiji prikupljanja i upravljanja sadržajem. Pogledajte stranicu „Primjeri i dobre prakse“ za ideje, uključujući i sredstva o kojima je bilo riječi tokom ovosedmičnog intervjua sa stručnjakom za DMO CrowdRiffom.   

 

Niže u tekstu je dat prikaz sadržaja koji trebate imati za svoju DMO i internet stranicu. Revidiran model generičkog sadržaja (u prilogu) učitajte kao zadatak za ovu sedmicu.  

  • Osnovne informacije–dio u kojem se daju osnovne informacije o destinaciji, kao i o DMO-u  
  • Gdje ići–dio u kome se promoviraju određene destinacije, atrakcije, mjesta i parkovi u sklopu destinacije.  
  • Šta raditi–dio u kome se opisuju različite aktivnosti na destinaciji (planinarenje, degustacija vina, ribolov, itd.). Osim općeg sadržaja kojim se opisuje šta posjetioci mogu raditi na destinaciji, trebate imati i linkove članova DMO-a koji nude date aktivnosti.  
  • Gdje odsjesti–dio u kome se posjetiocima daje mogućnost pretraživanja smještaja na osnovu vrste, lokacije ili budžeta. Svaki smještaj treba imati svoju internet stranicu na kojoj će biti predstavljen.   
  • Planiranje puta–dio u kome se nalazi sadržaj koji pomaže turistima da planiraju svoj put na destinaciju. To su informacije o tome kako doći do destinacije, kako se na njoj snaći (iznajmljivanje automobila, taksi, itd.), ideje za plan puta, ponude i paket aranžmani, često postavljana pitanja, blog DMO-a, informacije o turističkim info centirma, itd.