Vježba – plan razvoja destinacije

 

 

 

Vaša ovosedmična vježba je da:  

  1. Prilagodite ovu anketu koju ćete posle poslati stejkholderima da biste od njih dobili informacije o planiranju destinacije.  
  2. Prilagodite i vašim stejkholderima pošaljete dopis radi dobijanja informacija od privatnog sektora sa linkom ove nove ankete. 
  3. Napravite plan destinacije vaše DMO koristeći se gornjim urnekom. To je dokument koji ćete dostaviti i učitati kao ovosedmični zadatak.  

Kada dođete do ovog dijela kursa za razvoj DMO-a, vaša DMO bi već trebala dobiti povratne informacije od stejkholdera o njihovim prioritetima za razvoj turizma u regiji. Ove sedmice ćete im dostaviti drugu, mnogo detaljniju anketu kako biste bolje razumjeli koji su to problemi, izazovi i mogućnosti u vezi datih prioriteta u vašoj regiji.    

 

Otvaranjem ovog linka možete pristupiti primjeru ankete. Napomena: Molimo vas da NE pravite nikakve izmjene direktno na ovom linku. Umjesto toga, kliknite na ikonicu koja pokazuje tri tačke u gornjem desnom uglu ekrana i potom kliknite na „Napravi kopiju“ („Make a copy“). Na taj način ćete kopirati fajl na vaš Google Drive i onda možete u njemu raditi i unositi izmjene. Za upustvo vidite niže datu snimku zaslona:  

 

 

Svrha ove ankete je da vam pomogne u razvoju strateškoga plana vaše DMO. Poznat kao plan razvoja destinacije, ovaj plan obuhvata povratne informacije od stejkholdera koje će biti od koristi da se odgovori na četiri glavna pitanja:  

  1. Gdje se sada nalazimo?  
  2. Gdje želimo biti? 
  3. Kako da tamo stignemo?  
  4. Kako da znamo da smo stigli? 

Ova četiri pitanja čine suštinu plana upravljanja i razvoja destinacije vaše DMO. Pomoći će vam da razumijete postojeće stanje stvari na vašoj destinaciji, utvrdite jasnu viziju i misiju, odredite prioritetne strategije koje će pomoći u ostvarivanju date vizije i procijenite ih u odnosu na prvobitno definirane ciljeve.   

Od presudne važnosti za uspijeh svakog strateškog plana je uključenost svih vaših stejkholdera, njihovo preuzimanje odgovornosti za proces i njihova podrška rješenjima koje vaša DMO predlaže.