Vježba – Smjernice za Pravilnik o pružanju usluga za posjetioce i ugovorima o prodaji/proviziji sa partnerima u industriji

 

 

Za potrebe ovosedmične sesije posvećene uslugama za posjetioce, Vaš zadatak će biti izrada sljedećeg: 

 

  1. Smjernice o pravilniku pružanja usluga za posjetioce. Ovo će biti temeljni dokument koji će osoblje i volonteri u vašem Informativnom centru za posjetioce koristiti u budućnosti radi pojašnjenja koja se odnose na očekivanja volontera, kodekse ponašanja, operativne procedure, politike vezane za COVID-19 i još mnogo toga. Za izradu ovih smjernica upotrijebite prethodni predložak, kao i primjere iz Sedone, San Diega i Kalifornije. 
  2. Ugovori o preporukama i provizijama sa partnerima iz sektora. Vaš DMO može donijeti odluku o zaključivanju ugovora o upućivanju i proviziji sa partnerima iz sektora s ciljem osiguravanja jednog od vaših izvora prihoda. Kada posjetilac izvrši rezervaciju putem vašeg Informativnog centra za posjetioce ili web stranice, odnosno kada se posjetilac uputi partneru iz sektora, možete donijeti odluku da u zamjenu za ovu uslugu primite naknadu. Provizija podrazumijeva prikupljanje prihoda i plaćanje neto naknade dobavljaču, uz uzimanje procenta od te uplate. Upućivanje podrazumijeva da partner iz sektora prikuplja prihod i plaća vam paušalnu naknadu za upućivanje. Za izradu ovog ugovora iskoristite priloženi predložak. 

 

Pomoću priloženih predložaka (iznad) i primjera (ispod), za ovu sedmicu, izradite ova dva dokumenta i učitajte ih u sekciju “zadaci.”

 

Sedona-Frontline-Refresher-Training-2020

 

San-Diego-Visitor-Services-Handbook

 

Sedona-Visitor-Center-Policies-Procedures-2020